FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Updated date

ब्याक हो लोडर अपरेटर पदका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ॥

Friday, June 14, 2024 - 11:41

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, June 11, 2024 - 16:02

निःशुल्क लम्पी स्कीन विरुद्बको खोप सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, June 3, 2024 - 10:10

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना॥

Saturday, June 1, 2024 - 14:26

दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ॥

Sunday, May 26, 2024 - 17:04

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ॥

Sunday, May 26, 2024 - 11:53

CBRF पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

Sunday, May 26, 2024 - 11:56

शिक्षक विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ॥

Thursday, May 16, 2024 - 10:40

पोषण सुधारको लागि विपन्न समूदायका महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना ॥

Wednesday, May 15, 2024 - 12:15

बीमा कम्पनी छनौट गरिएको आसयको सूचना ॥

Wednesday, May 15, 2024 - 10:46

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ॥

Tuesday, May 7, 2024 - 15:29

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, May 7, 2024 - 15:27

माध्यमिक तह राहत शिक्षक(गणित विषय)को विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ॥

Thursday, May 2, 2024 - 16:25

माध्यमिक तह संघीय अनुदान शिक्षक (अंग्रेजी विषय)को विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ॥

Thursday, May 2, 2024 - 10:32

जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण सहित अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण शिविर सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, April 30, 2024 - 17:58

समुदायमा आधारित पुनर्स्थापा सहजकर्ता (CBRF) पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !!!

Sunday, April 28, 2024 - 10:44

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना॥

Monday, April 15, 2024 - 16:59

गाउँपालिका स्तरीय चिस्यान निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ॥

Friday, April 12, 2024 - 15:03

हिलिहाङ गाउँपालिकाको सूचना ।।।

Wednesday, April 10, 2024 - 18:35

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्, संकलन, निकासी र व्यवस्थापन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना॥

Monday, April 29, 2024 - 11:40

किसान सूचीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, April 9, 2024 - 11:13

प्रशासनिक भवन निर्माण बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, April 8, 2024 - 11:10

सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

Sunday, March 31, 2024 - 17:25

पोषण सुधारको लागि विपन्न समूदायका महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, March 25, 2024 - 16:52

हिलिहाङ गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन॥

Sunday, March 17, 2024 - 11:11

मागमा आधारित कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना॥

Tuesday, March 12, 2024 - 12:34

समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना॥

Tuesday, March 12, 2024 - 13:03

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ॥

Sunday, March 10, 2024 - 12:02

निःशुल्क पशु बीमा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, February 27, 2024 - 13:08

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/११/०८ गते बसेको बाह्रौं कार्यपालिका बैठक

Thursday, March 21, 2024 - 11:00

रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिहरूको निवेदन सङ्कलन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, February 15, 2024 - 13:22

हिलिहाङ गाउँपालिका गाउँ सभा (हिउँदे अधिवेशन) आव्हान सम्बन्धमा ।

Wednesday, February 21, 2024 - 12:40

दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ॥

Thursday, February 15, 2024 - 07:17

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी पैंतीस(३५) दिने सूचना ॥

Wednesday, February 14, 2024 - 09:23

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।।

Wednesday, February 7, 2024 - 12:01

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, February 5, 2024 - 12:39

निशुल्क पशु विमा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना॥

Monday, February 5, 2024 - 12:43

अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना ॥

Wednesday, January 31, 2024 - 12:02

कम्प्यूटर सीप परीक्षण नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ॥

Sunday, February 4, 2024 - 14:53

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा कम्प्यूटर सिप परीक्षण सम्बन्धी सूचना ॥

Sunday, February 4, 2024 - 14:23

समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता (CBRF) पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Wednesday, January 24, 2024 - 14:04

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना ॥

Tuesday, January 23, 2024 - 16:14

किसान सूचीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्तै जरूरी सूचना ॥

Tuesday, January 16, 2024 - 15:19

बोलपत्र आव्हानको सूचना ॥

Sunday, January 7, 2024 - 10:51

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, January 2, 2024 - 11:40

युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ॥

Thursday, December 28, 2023 - 14:11

निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना॥

Sunday, December 24, 2023 - 16:31

बोलपत्र आव्हानको सूचना ॥

Friday, December 22, 2023 - 10:06

ठेक्का स्वीकृती सम्बन्धमा ।।

Monday, December 18, 2023 - 15:45

छुर्पी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, December 12, 2023 - 16:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ॥

Sunday, December 10, 2023 - 14:41

प्राङ्गारीक मल प्रयोगमा अनुदान कार्यक्रमका लागि सूचिकरण सम्बन्धी सूचना ॥

Friday, December 8, 2023 - 14:35

हिलिहाङ गाँउपालिका गाउँ सभा (विशेष अधिवेशन) आव्हान सम्बन्धमा ।

Friday, December 8, 2023 - 11:51

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना ॥

Thursday, December 7, 2023 - 16:42

वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्तिका लागि सूचना ॥

Thursday, December 7, 2023 - 16:18

राष्ट्रिय पशुपन्छी खोपको लागि भ्याक्सिनेटर नियुक्तिको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

Friday, December 1, 2023 - 12:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ॥

Friday, December 1, 2023 - 11:37

सूचना॥ सूचना॥ सूचना॥

Thursday, November 30, 2023 - 11:57

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा ॥

Sunday, November 26, 2023 - 14:41

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ॥

Sunday, November 26, 2023 - 12:39

पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरताको लागि सम्झौता सम्बन्धी सूचना ॥

Sunday, November 26, 2023 - 12:10

प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

Friday, November 10, 2023 - 13:17

लेखापरीक्षक खटाइएको सम्बन्धी सूचना ॥

Thursday, November 9, 2023 - 10:56

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ॥

Tuesday, November 7, 2023 - 07:01

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ॥

Thursday, November 2, 2023 - 10:44

सार्वजनिक सूचना ।।

Friday, October 27, 2023 - 22:07

सार्वजनिक सुनुवाईको लागि सूचना ॥

Sunday, October 15, 2023 - 11:51

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ॥

Wednesday, October 11, 2023 - 16:25

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, October 3, 2023 - 11:59

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ॥

Thursday, October 5, 2023 - 09:53

सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक सिकाई केन्द्र तथा सहकारी संस्थाहरुको अन्तिम लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना ॥

Friday, September 8, 2023 - 11:47

अनुदानमा रासायनिक मलको स्थानीय बिक्रेताको सूचिमा दर्ता हुन तथा बिक्रेता ईजाजत पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, September 4, 2023 - 11:33

सूचना ॥ सूचना ॥ सूचना ॥

Friday, September 1, 2023 - 14:06

कृषि व्यवसाय दर्ता / नविकरण सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ॥

Tuesday, August 15, 2023 - 12:57

मौजुदा सूचीमा सूचिकृत हुने बारे सूचना ॥

Monday, July 31, 2023 - 15:57

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, July 16, 2023 - 12:20

करार कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, July 17, 2023 - 10:51

गोलिया व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ॥

Friday, July 21, 2023 - 14:37

खाता बन्द तथा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, July 10, 2023 - 13:16

आ.व. २०८०/८१ को वजेट वक्तव्य ।

Monday, July 3, 2023 - 15:53

स्थगित निःशुल्क पशु विमा कार्यक्रम पुन सञ्चालन गरिएको सूचना ।

Monday, June 26, 2023 - 12:00

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ।

Monday, July 3, 2023 - 15:45

तह वृद्धि तथा बढुवाको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ॥

Friday, June 16, 2023 - 10:43

निःशुल्क पशु विमा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Tuesday, June 6, 2023 - 17:11

तेस्रो पटक विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा ।

Tuesday, June 6, 2023 - 16:41

कार्यालय सहयोगी पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Monday, June 5, 2023 - 19:19

अ.न.मी. तथा अ.हे.व. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Monday, June 5, 2023 - 19:17

गाई/भैँसी ओसार पसार कार्य रोकावटका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ॥

Thursday, May 25, 2023 - 16:48

ना.प्रा.स.पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, May 23, 2023 - 18:04

कृषि स्नातक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, May 23, 2023 - 18:02

निःशुल्क रेबिज खोप संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, May 15, 2023 - 16:21

अ.हे.व/ अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ॥

Sunday, May 14, 2023 - 11:24

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना ॥

Thursday, May 11, 2023 - 10:23

कृषकहरुको जिज्ञासा र समस्याहरु सोधपुछ बारे ॥

Wednesday, May 10, 2023 - 15:47

युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, May 9, 2023 - 12:11

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ॥

Friday, April 28, 2023 - 19:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ॥

Sunday, April 30, 2023 - 11:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ॥

Friday, April 28, 2023 - 13:23

विमा कम्पनी छनौट गरिएको आशयको सूचना!!!

Sunday, April 23, 2023 - 12:41

नयाँ पकेट विकास कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ॥

Tuesday, April 18, 2023 - 16:20

पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरताका लागि सम्झौता सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, April 17, 2023 - 14:53

स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृत हुने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ॥

Monday, April 17, 2023 - 12:57

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

Monday, April 10, 2023 - 15:13

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

Wednesday, April 5, 2023 - 11:52

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना॥

Wednesday, March 29, 2023 - 16:42

पोषण सुधारको लागि विपन्न समूदायका महिला समूह वा सहकारीहरुलाई विपन्न सदस्यहरुको आयआर्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, March 23, 2023 - 16:48

निशुल्क पशु विमा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

Wednesday, March 15, 2023 - 12:12

अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना ॥

Monday, March 13, 2023 - 16:02

सूचना प्रकाशन गरिएको बारे ॥

Monday, March 13, 2023 - 16:25

विष्फोटक पदार्थ डिमोलिसन सम्बन्धी सूचना ।।

Tuesday, March 7, 2023 - 19:07

सहकारी संस्थाहरु तालिममा सहभागी भईदिने सम्बन्धमा ।।

Tuesday, March 7, 2023 - 19:01

वन डढेलो तथा आगलागी बाट बच्न हिलिहाङ गाँउपालिका वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको अनुरोध ॥

Monday, February 27, 2023 - 16:45

निशुल्क पशु विमा कार्यक्रमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 26, 2023 - 16:42

निशुल्क पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Monday, February 27, 2023 - 10:32

आधारभुत तह(कक्षा ८) उतीर्ण परीक्षा सम्बन्धमा

Friday, February 24, 2023 - 15:30

नयाँ पकेट विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित )

Thursday, February 23, 2023 - 11:22

हिउँदे अधिवेशन (१३ औँ गाँउ सभा) आव्हान सम्बन्धमा ॥॥॥

Wednesday, February 15, 2023 - 17:51

अ.न.मी पदको सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Sunday, February 12, 2023 - 11:24

हे.अ. तथा स्टाफ नर्स पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

Sunday, February 5, 2023 - 17:03

हे.अ./स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

Friday, February 3, 2023 - 11:00

अति विपन्न, विपन्न परिवार लक्षित कुखुरा पालन, बाख्रा पालन र बंगुर पालन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, January 29, 2023 - 14:41

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

Friday, January 27, 2023 - 17:34

सूचना प्रविधि अधिकृतको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

Tuesday, January 24, 2023 - 11:17

नयाँ पकेट बिकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

Thursday, January 19, 2023 - 15:58

छुर्पी प्रवर्द्वन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) !!!

Thursday, January 19, 2023 - 15:48

अपाङ्गता सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

Friday, January 13, 2023 - 15:54

अपाङ्गता सहजकर्ता (CBRF) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Friday, January 13, 2023 - 15:41

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

Tuesday, February 14, 2023 - 11:05

अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदमा सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित)

Sunday, January 8, 2023 - 13:20

छुर्पी प्रवर्द्वन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!!

Monday, January 2, 2023 - 11:40

युवाहरूलाई गाईपालन/बाख्रापालन/वंगुरपालन/कुखुरापालन तथा डेरी व्यवसायबाट स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना!!!

Sunday, January 1, 2023 - 16:07

युवाहरूलाई फलफुल/तरकारी खेती/च्याउ खेती/मौरी पालनबाट स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना!!!

Sunday, January 1, 2023 - 16:06

बाख्रा तथा सुँगुरको खोर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!!

Monday, December 19, 2022 - 14:50

श्री एस. ए. एस. कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. विराटनगर - १६ मोरङ सँग भएको निर्माण खरिद सम्झौता अन्त्य गरिएको जानकारी ।

Sunday, December 11, 2022 - 12:40

ज्येष्ठ नागरिक तथा महिला लक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !!!

Friday, December 9, 2022 - 15:05

आवेदन फारम

Monday, December 5, 2022 - 12:59

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित)

Monday, December 5, 2022 - 12:57

जागरुक उपभोक्ता ! जिम्मेवार बिक्रेता !!

Sunday, October 9, 2022 - 15:25

सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा सहकारी संस्थाहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, September 4, 2022 - 17:43

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Saturday, September 3, 2022 - 19:54

प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Saturday, September 3, 2022 - 19:52

छोटो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेद्‌वारहरूको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 30, 2022 - 17:01

निर्वाचन खर्च सार्वजनिकिकरण सम्बन्धी सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

Tuesday, August 30, 2022 - 12:54

रोजगार सहायक तथा प्राविधिक सहायक विज्ञापन सूचना

Friday, August 12, 2022 - 15:25

सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा ।

Wednesday, August 3, 2022 - 17:06

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० मा हुने खरिद कार्यमा सहभागि हुन सूचिकृत हुने सुचना ।

Tuesday, August 2, 2022 - 11:41

कृषि तथा पशुपन्छी फर्म व्यवसाय दर्ता नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना!

Monday, July 25, 2022 - 16:31

वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !!!

Thursday, July 21, 2022 - 10:46

पदाधिकारी सेवा सुविधाका लागि आवश्यक कागजात पठाइदिनु हुन । ( सबै वडा कार्यालयहरु)

Friday, July 1, 2022 - 18:13

दोस्रो गाउँसभाको पहिलो बजेट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, June 19, 2022 - 17:42

नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा विक्रि वितरणमा रोक लगाइएको बारे । ( श्री सबै वडा कार्यालयहरु)

Sunday, June 19, 2022 - 11:17

बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (श्री विषयगत शाखाहरु सबै)

Sunday, June 19, 2022 - 08:21

बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा । ( श्री वडा समिति सबै)

Sunday, June 19, 2022 - 07:55

आवधिक योजनाको समिक्षा कार्यक्रमा उपस्थित हुने बारे ।

Sunday, June 5, 2022 - 14:47

प्रगति विवरण तर्जुमा गर्ने बारे।

Sunday, June 5, 2022 - 14:38

टोल विकास समिती गठन सम्बन्धमा । (श्री सबै वडा कार्यालयहरु)

Friday, June 3, 2022 - 11:29

प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।

Thursday, June 2, 2022 - 14:10

स्पष्टिकरण पेश गर्ने बारे । (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर श्री देवेन्द्र कुमार महथा)

Thursday, June 2, 2022 - 13:23

स्पष्टिकरण पेश गर्ने बारे । ( सब इन्जिनियर श्री अनुजा ऐनि झा)

Thursday, June 2, 2022 - 13:18

वडास्तरीय सहजीकरण समिति पुनर्गठन बारे ।

Wednesday, June 1, 2022 - 14:15

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे ।

Saturday, May 28, 2022 - 17:24

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।

Wednesday, May 18, 2022 - 18:58

सेवा प्रवाह बन्द गरिएको सम्बन्धमा ।

Monday, May 9, 2022 - 18:10

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, April 6, 2022 - 13:40

टाइफाइड विरुद्दको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, April 6, 2022 - 12:14

दर्ता शिविर बारे सूचना ।

Wednesday, April 6, 2022 - 12:10

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, April 6, 2022 - 12:08

गाउँपालिका स्तरिय चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 21, 2022 - 12:38

छुट भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीले निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 16, 2022 - 06:45

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

Thursday, March 10, 2022 - 13:10

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, March 8, 2022 - 19:54

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । (एपेक्स मिसन जेभी)

Wednesday, March 2, 2022 - 17:13

Issuance of letter of intent to award the contract HRM/NCB/WORK/04/078-79

Wednesday, February 23, 2022 - 09:52

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 16, 2022 - 12:14

बेरोजगार व्यक्तिहरुको निवेदन संकलन सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 13, 2022 - 14:59

Issuance of Letter of intent to award the contract HRM/NCB/WORKS/05/2078-079

Thursday, February 10, 2022 - 15:54

Issuance of Letter of intent to award the contract HRM/NCB/WORKS/06/2078-079

Thursday, February 10, 2022 - 15:53

सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा सहकारी संस्थाहरुको अन्तिम लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 17:18

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 16:24

Issuance of Letter of intent to award the contract HRM/NCB/WORKS/03/2078-079

Tuesday, February 1, 2022 - 20:53

कोभिड १९ प्रभावित विपन्न लाभग्राहीको खाता खोल्ने सम्बन्धमा ।( सबै वडा कार्यालयहरु)

Saturday, January 29, 2022 - 08:55

गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण,२०७७ मा आधारित गरिब घरपरिवारको सुची

Wednesday, January 26, 2022 - 18:00

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, January 23, 2022 - 16:46

बाख्राको खोर निर्माण सम्बन्धी सूचना ।

Monday, January 17, 2022 - 11:23

कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी दाबी विरोध गर्ने सूचना ।

Friday, January 14, 2022 - 11:59

मध्यम प्रविधीयुक्त वहुउद्देश्यीय फलफुल नर्सरी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, January 12, 2022 - 17:12

CONSTRUCTION OF SINGHAPUR PASUPATI MA. BI. BUILDING & UPGRADING OF HILIHANG GATE -HILIHANG DURBAR ROAD.

Monday, January 3, 2022 - 15:01

यूवा प्रतिभाको खोजी र प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, December 30, 2021 - 14:24

पशु विमा कार्यक्रमको सुचना गरिएको सम्बन्धमा ।

Wednesday, December 29, 2021 - 13:34

हिउदे अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना ।

Tuesday, December 28, 2021 - 10:51

कृषि गणकहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, December 24, 2021 - 13:27

कम्पनिहरुलाई सुचिकृत हुने बारे सूचना ।

Wednesday, December 22, 2021 - 14:39

कृषि गणकहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, December 21, 2021 - 15:30

Criteria संशोधन गरिएको बारे । ( Bid Addendum Notice-I)

Tuesday, December 21, 2021 - 10:56

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा उपस्थित भइदिने सम्बन्धमा ।

Monday, December 20, 2021 - 15:58

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

Monday, December 20, 2021 - 15:55

कृषकको घरदैलोमा कृषि तथ्याङ्क संकलकहरु आउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

Friday, December 17, 2021 - 16:28

छुर्पी प्रवर्द्वन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Friday, December 17, 2021 - 11:29

५०% अनुदानमा वाख्रा र सुगर खोर निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

Monday, December 13, 2021 - 14:31

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयहरुले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, December 10, 2021 - 11:45

मालपोतको घुम्ति शिविर सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Tuesday, November 30, 2021 - 14:22

कोभिड १९ विरुद्दको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, November 30, 2021 - 13:32

सहजकर्ता पदमा करार सेवा गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Monday, November 29, 2021 - 17:17

सामुदायिक विद्यालयलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, November 26, 2021 - 14:03

वालि पकेट कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सुचना ।

Sunday, November 21, 2021 - 16:54

वाख्रा पकेट कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सूचना।

Sunday, November 21, 2021 - 16:53

पशु कार्यक्रम सुचना

Sunday, November 21, 2021 - 16:52

तरकारी वाली पकेट कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

Sunday, November 21, 2021 - 16:49

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

Sunday, November 21, 2021 - 16:45

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धमा ।

Friday, November 19, 2021 - 11:24

ऐेतिहासिक हिलिहाङ दरबार प्यागोडा शैलीको भवन निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Monday, November 1, 2021 - 15:32

प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का सम्बन्धि सूचना ।

Monday, November 1, 2021 - 12:56

Verocell दोस्रो मात्रा खोप संचालन सम्बन्धमा ।

Friday, October 29, 2021 - 13:27

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति भइदिने बारे ।

Wednesday, October 27, 2021 - 11:34

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति भइदिने बारे ।

Sunday, November 14, 2021 - 12:50

हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यक्रमको सूचना ।

Sunday, September 26, 2021 - 13:08

Issuance of letter of intent of award the contract Constructon of hilihang durbar (pagoda)

Thursday, September 23, 2021 - 17:51

एकचेप्पा टंक खनालको घर हुँदै तमोर करिडोर जोडने सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा ट्याक ओपन सम्बन्धी दरभाउपत्रदाता छनौट गरिएको जानकारी सम्बन्धमा

Thursday, September 23, 2021 - 17:22

भेरोसिल पहिलो मात्रा खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 22, 2021 - 12:43

हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Wednesday, September 22, 2021 - 11:44

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 15, 2021 - 19:20

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति भइदिने बारे ।

Sunday, November 14, 2021 - 12:49

TOR for Brief Environmental Studies (BES)

Sunday, September 5, 2021 - 17:59

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Friday, August 27, 2021 - 21:54

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे । (अ.हे.ब.,अ.न.मि र का.स.)

Friday, August 27, 2021 - 21:13

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सुचना !!!!

Monday, August 23, 2021 - 18:02

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति भइदिने बारे ।

Sunday, November 14, 2021 - 12:47

जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप सञ्चालन सम्बन्धमा ।

Thursday, August 5, 2021 - 11:01

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

Sunday, July 25, 2021 - 14:09

निमित्त प्रशासकिय प्रमुख भई कार्य गर्ने

Sunday, July 25, 2021 - 14:08

भुमिहिन दलित/भुमिहिन सुकुम्बासीको हकमा प्रकाशन गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना ।

Monday, July 19, 2021 - 12:35

अव्यवस्थित वसोवासीको हकमा प्रकाशन गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना ।

Monday, July 19, 2021 - 12:31

व्यवसाय कर तथा घर वहाल कर वुझाउने सम्बन्धमा ।

Friday, July 9, 2021 - 14:46

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धमा तेस्रो पटक ताकेता गरिएको ( सुभाङ खानेपानी तथा सरसफाई उ.स) ।

Sunday, July 4, 2021 - 15:00

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धमा तेस्रो पटक ताकेता गरिएको ( तमोर खानेपानी तथा सरसफाई उ.स) ।

Sunday, July 4, 2021 - 14:53

पाँचो वर्षे बजेट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

Sunday, June 20, 2021 - 19:26

मार्गदर्शन सहित सिलिङ पठाईएको । ( वडा समितिको कार्यालय सवै)

Friday, June 18, 2021 - 19:47

मध्यकालिन खर्च संरचनाको ( MTEF) प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी पेश गर्नुहुन ।

Tuesday, June 8, 2021 - 13:26

अत्यावश्यक सेवा वाहेक सवै सेवाहरु स्थगित भएको सूचना ।

Thursday, September 23, 2021 - 12:27

शोकमा गाउँपालिका बन्द रहने बारे ।

Friday, May 28, 2021 - 20:39

शोक विज्ञप्ती

Friday, May 28, 2021 - 20:37

कार्यपालिका वैठकमा उपस्थित भईदिने बारे ।

Tuesday, May 25, 2021 - 11:01

पहिलो डोजको खोप लगाउनको लागि दर्ता लिने सम्बन्धि सूचना ।

Sunday, May 23, 2021 - 17:36

एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Saturday, May 22, 2021 - 08:46

निषेधाज्ञा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Saturday, May 22, 2021 - 08:45

वर्षे फलफूलका विरुवा पठाइएको सम्वन्धमा ।

Tuesday, May 11, 2021 - 13:29

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।

Sunday, April 18, 2021 - 08:40

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

Friday, April 16, 2021 - 12:01

करार सेवा पदपुर्ती सम्वन्धी सूचना ।

Thursday, April 15, 2021 - 13:42

नयाँ वर्ष वि.सं. २०७७ सालको शुभकामना

Tuesday, April 13, 2021 - 14:23

स्थानिय तहको संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन ( LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

Monday, April 12, 2021 - 17:26

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।

Saturday, April 10, 2021 - 13:12

कार्यपालिका वैठकमा उपस्थित भईदिने बारे ।

Thursday, April 8, 2021 - 12:45

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविरको लागी सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।

Wednesday, April 7, 2021 - 18:48

एक वडा एक घासे नर्सरी केन्द्र स्थापनाको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।

Sunday, April 4, 2021 - 17:05

हिलिहाङ दरवार(प्यागोषा शैलीको) भवन निर्माण कार्यको प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना ।

Saturday, April 3, 2021 - 11:53

नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र उद्घाटन, निःशुल्क स्वास्थ्य योग शिविर र निःशुल्क आयुरवेदिक स्वास्थ्य शिविर सम्वन्धी सुचना ।

Thursday, April 1, 2021 - 18:06

LISA को सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको वारे ।

Sunday, March 21, 2021 - 11:39

बंगुर प्रवर्द्वन कार्यक्रम सहभागिताको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना । (दोस्रो पटक)

Wednesday, March 17, 2021 - 13:14

लागत साझेदारीमा बगुर प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आह्वानको सुचना ।

Monday, March 1, 2021 - 11:00

तेस्रो राष्ट्रपति खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने बारे ।( सवै माध्यमिक विद्यालयहरु)

Saturday, February 27, 2021 - 11:11

सल्लेरी-सुभाङ-पञ्चमी-अमरपुर सडक स्तरउन्नति कार्यको प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Thursday, February 18, 2021 - 17:47

विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (सबै वडा कार्यालयहरु)

Wednesday, February 17, 2021 - 21:48

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुले निवेदन दिने सम्बन्धी सुचना ।

Wednesday, February 17, 2021 - 21:32

इच्छुक बेरोजगारीहरुबाट आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सुचना ।

Wednesday, February 17, 2021 - 21:29

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन गर्न यस हिलिहाङ गाउँपालिकाको लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Friday, February 12, 2021 - 16:02

छोटो सुचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरुको मौखिक परिक्षा कार्यक्रम सम्वन्धी सुचना ।

Thursday, February 11, 2021 - 12:33

घास काट्ने मेशिन (च्याफ कटर) सम्बन्धी प्रस्ताव आवह्वानको सुचना ।

Sunday, February 7, 2021 - 11:54

संक्षिप्त सुचिमा सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरिएको बारेको सूचना ।

Wednesday, February 3, 2021 - 14:06

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्वन्धी अत्यन्तै जरुरी सुचना

Tuesday, February 2, 2021 - 08:26

लेखा परिक्षणका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सुचना ।

Monday, February 1, 2021 - 18:20

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण कार्यको लागि करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्वन्धी सुचना ।

Wednesday, January 13, 2021 - 13:35

राष्ट्रिय र स्थानिय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने वाली वस्तुको साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी सुचना

Monday, January 11, 2021 - 13:19

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी सुचना

Thursday, December 31, 2020 - 11:55

संक्षिप्त सुचीको लागि आशयपत्र माग गरिएको सुचना ।

Thursday, December 24, 2020 - 17:49

परिपत्र गरिएको । (सवै वडा कार्यालयहरु)

Wednesday, December 23, 2020 - 14:46

तालिममा सहभागी भइदिने बारे । (सवै वडा कार्यालयहरु)

Wednesday, December 23, 2020 - 14:46

सुचना प्रविधी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सुचना

Monday, December 14, 2020 - 12:55

सुचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) पदको छोटो सुचिमा नाम समावेश भएका उमेद्वारहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारेको सूचना । मितिः२०७७/०८/२५

Thursday, December 10, 2020 - 10:53

"उद्यम विकास सहजकर्ता (EDF) कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्वन्धि सुचना ।" दोस्रो पटक प्रकाशित…......

Wednesday, December 9, 2020 - 14:10

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Wednesday, November 11, 2020 - 17:05

गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा प्राप्ति बारेको सूचना!!......

Friday, December 11, 2020 - 11:19

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

Monday, October 5, 2020 - 17:41

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएकाे ।

Sunday, October 4, 2020 - 10:13

छाेटाे सुचिमा नाम समाबेश भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षा कार्यत्रःम बारेमा सूचना ।

Wednesday, September 30, 2020 - 15:23

बार्षिक कार्ययाेजना बनार्इ पेश गर्ने तथा वन पैदावारकाे बिकि वापत प्राप्त रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।।

Tuesday, September 15, 2020 - 13:34

करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, September 15, 2020 - 11:00

Invitation for Bids for the: 1. LANDSCAPE PREPARATION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM And CONSTRUCTION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM

Friday, December 11, 2020 - 11:26

अा.व २०७७/०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागि हुन सूचीकृत हुने सूचना ।।

Monday, September 7, 2020 - 12:50

विधुतकाे पहुँच नपूगेकाे तथा मिनिगिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु साैर्य विधुत प्रणाली जडानकाे लागि अावेदन समबन्िध सूचना ।।।

Monday, August 31, 2020 - 11:45

बिदा स्वीकृत सम्बन्धमा ।।

Monday, August 31, 2020 - 11:22

सुरक्षीत नागरिक अावासो सुचना तथा सर्वेक्षणा फारम ।।

Friday, September 4, 2020 - 10:38

गाँउ कार्यपालिकाकाे प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि नि:शूल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारेकाे सूचना ।।।।

Sunday, August 30, 2020 - 11:18

नतिजा प्रकाशित गरिएकाे बारे ।।।।

Thursday, August 27, 2020 - 16:57

छाेटाे सुचिमा नाम समाबेश भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षा कार्यत्रःम बारेमा सूचना ।

Monday, August 24, 2020 - 13:43

Request for Quotation for Digitization services of vital events Registration Application Form

Monday, August 24, 2020 - 12:50

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, August 2, 2020 - 16:24

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, August 2, 2020 - 16:19

सार्वजानिक विदा सम्बन्धमा ।

Wednesday, July 15, 2020 - 18:16

PROCUREMENT, SUPPLY AND DELIVERY OF ACTIVITY KITS FOR ENGLISH, MATHEMATICS & SCIENCE SUBJECTS and PROCUREMENT, SUPPLY AND DELIVERY OF MEDICINE IN PHC GOPETAR

Monday, July 6, 2020 - 08:27

Re-Invitation for Quotations for the PROCUREMENT,SUPPLY AND DELIVERY OF CHAFF CUTTER

Monday, June 1, 2020 - 16:35

Invitation for Bids for the PROCUREMENT, SUPPLY AND INSTALLATION OF ICT GOODS

Sunday, May 17, 2020 - 15:14

Invitation for Quotations for the PROCUREMENT, SUPPLY AND DELIVERY OF PLASTIC TUNNEL ,PLASTIC POND AND CHAFF CUTTER

Friday, May 15, 2020 - 15:50

Invitation for Bids for the UPGRADING OF SALLERI-EKCHEPA-TAMPHUWA-SIMKHARKA-MAJHITAR CORRIDOR ROAD.

Thursday, May 14, 2020 - 06:48

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR THE PROCUREMENT, SUPPLY AND INSTALLATION OF ICT GOODS

Wednesday, May 13, 2020 - 20:13

Re-Invitation for Bids for the LANDSCAPE PREPARATION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM AND CONSTRUCTION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM

Sunday, May 10, 2020 - 11:10

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी ३ दिने खुल्ला लिखित प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

Monday, April 20, 2020 - 15:07

Invitation for Bids for the LANDSCAPE PREPARATION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM AND CONSTRUCTION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM

Wednesday, July 1, 2020 - 11:39

कार्यालयकाे सवारी साधन प्रयाेग तथा मर्मत सम्बन्धमा ।।।

Monday, March 16, 2020 - 16:32

मतदाता नामावली सङलन तथा छुट दर्ता सम्बन्धमा ।।।।।

Sunday, March 15, 2020 - 11:47

सुचना

Sunday, March 15, 2020 - 11:01

Invitation for Bids for the Procurement and installation of solar system

Sunday, March 8, 2020 - 11:43

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।।।

Thursday, March 5, 2020 - 12:26

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट व्याक हो लोडर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागी स्विकृत प्राविधिक स्फेसिकेसन र सूचना ।।

Monday, April 20, 2020 - 15:02

माैजुदा सूचिमा सूचिकृत हुनेबारे सूचना ।।।

Monday, April 20, 2020 - 15:04

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Monday, February 10, 2020 - 15:58

परीक्षा सम्वन्धि सूचना ।।

Monday, January 13, 2020 - 11:16

परीक्षा तथा अन्तर्वाता सम्वन्धि सूचना ।।

Tuesday, January 7, 2020 - 14:30

शिलबन्दी दरभाउपत्र अाहवानकाे सूचना ।

Thursday, December 26, 2019 - 16:00

Standard Bidding Document Procurement of Boar bucks

Thursday, December 26, 2019 - 14:29

सामाजिक सुरक्षा बैक मार्फत वितरण गर्ने सम्वन्धमा ।

Thursday, December 26, 2019 - 13:25

माैजुदा सूचिमा सूचिकृत हुनेबारे सूचना ।।।

Tuesday, December 24, 2019 - 15:44

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, December 24, 2019 - 15:08

करारको लागि दरखास्त फाराम ।

Thursday, December 26, 2019 - 12:51

Issuance of letter of intent to award the contract.

Sunday, December 22, 2019 - 14:53

गाँउ कार्यपालिकाकाे बैठक बस्ने सम्बन्धी सुचना ।

Friday, December 20, 2019 - 16:01

रोजगार संयोजकको करारको लागि दरखास्त फारम ।

Monday, December 16, 2019 - 16:20

रोजगार संयोजक पदको स्विकृत पाठ्यक्रम ।

Monday, December 16, 2019 - 16:17

रोजगार संयोजक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, December 16, 2019 - 16:05

बहुक्षेत्रीय पाेषण स्वयसेवक अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना ।

Friday, December 13, 2019 - 21:57

Roving ANM अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना ।

Friday, December 13, 2019 - 21:53

करार सेवामा पदपुति गनेै सम्बन्धमा सुचना ।।।

Tuesday, November 26, 2019 - 15:18

Invitation for Bids for the Procurement and Delivery of Colored C.G.I Sheet

Wednesday, November 20, 2019 - 16:25

थप जिम्मेवारी ताेकिएकाे ।

Wednesday, November 20, 2019 - 13:53

सवारी प्रयाेग सम्वन्धमा ।

Monday, November 18, 2019 - 12:57

तालिममा सहभागी पठार्इदिन हुन ।।

Sunday, November 17, 2019 - 12:57

प्रगति तथा कार्ययाेजना पेश गर्न बारे ।

Sunday, November 17, 2019 - 12:56

एम.आइ.एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना ।

Tuesday, November 12, 2019 - 16:38

स्थानीय बिदा सबंन्धि सूचना ।

Sunday, November 10, 2019 - 11:43

एम.आइ.एस अपरेटर परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

Thursday, November 7, 2019 - 13:13

एम.आइ.एस तथा फिल्ड सहायकको सूचना सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, November 7, 2019 - 13:10

सिलबन्दी दरभाउपत्र अाहवानकाे सूचना ।

Tuesday, October 1, 2019 - 11:40

Invitation for Bids for the Procurement and Delivery of Colored C.G.I Sheet

Monday, September 30, 2019 - 16:48

लेखा परिक्षण गर्नका लागि दस्तखत पेश गर्ने सम्वन्धमा ।

Monday, September 23, 2019 - 12:26

आ.व. २०७६/०७७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

Sunday, August 11, 2019 - 10:52

कार्यपालिकाको वैठक सम्बन्धमा ।

Sunday, April 4, 2021 - 12:21

गाउँसभा उपस्थित हुने वारे ।

Sunday, April 4, 2021 - 11:55

Invitation for Bids for the CONSTRUCTION OF WARD LEVEL HEALTH CARE CENTER

Sunday, June 9, 2019 - 15:04

सुचना

Monday, May 13, 2019 - 13:27

Procurement and Delivery of Plastic Tunnel with Mulching Plastic & Drip Irrigation Pipe .

Tuesday, May 7, 2019 - 12:53

करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

Thursday, April 25, 2019 - 15:45

Invitation for Bids

Friday, March 22, 2019 - 11:21

जानकारी सम्वन्धमा ।

Thursday, March 7, 2019 - 13:04

निशुल्क आँखा तथा दन्त शिविर सम्बन्धि सूचना ।

Monday, February 25, 2019 - 12:23

सुचना स्थगित सम्बन्धमा।

Sunday, February 24, 2019 - 11:06

चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

Wednesday, February 20, 2019 - 15:32

सहकारी संस्था अभिलेखिकरण सम्बन्धमा सुचना

Tuesday, January 29, 2019 - 13:55

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

Sunday, November 25, 2018 - 16:20

सवारी साधन प्रयाेग सम्बन्धमा

Thursday, October 4, 2018 - 14:12

सामाजिक सुरक्षा भता सम्बन्धी सुचना

Wednesday, October 3, 2018 - 10:24

राय सुझाव पेश गर्ने सार्वजनिक सूचना

Tuesday, October 2, 2018 - 10:48

र्इन्जिनियर तथा सव-र्इन्जिनियरकाे नतिजा प्रकाशन

Friday, September 21, 2018 - 12:51

अ.हे.व पदकाे नतिजा

Friday, September 21, 2018 - 11:44

र्इन्जिनियर तथा सव र्इन्जिनियर संक्षीप्त सूची (shortlist)

Monday, September 17, 2018 - 17:38

लेखापरिक्षकाे लागी दरखास्त अाहवान

Monday, September 17, 2018 - 13:52

जानकारी सम्बन्धमा

Monday, September 17, 2018 - 12:58

माैजुदा सूचिमा सूचिकृत हुनेबारे सुचना

Tuesday, September 11, 2018 - 14:10

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गनेर् सम्बन्धी जरूरी सुचना (सम्वन्धीत सबैमा जानकारी)

Friday, June 22, 2018 - 14:34

Procurement and Delivery of Electrical Materials And Equipments, Tunnel & Pond Plastic and HDPE pipe.

Sunday, April 22, 2018 - 15:21

प्रस्तावना(proposal) छनाैट गरिएकाे सुचना

Thursday, March 8, 2018 - 16:10

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना

Wednesday, February 28, 2018 - 16:55

प्रस्तावना(proposal) पेश गर्ने सम्वन्धमा

Friday, February 23, 2018 - 14:37