FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

तरकारी, अदुवा, टमाटर, खुर्सानी जस्ता वालि वस्तुहरुको पकेट विकास कार्यक्रम संचालनमा रहेको छन।

  • ५०% अनुदानमा मकैको विऊ
  • ८०% अनुदानमा गोलभेडाको विऊ
  • ८०% अनुदानमा प्लास्टिक पोखरी
  • १००% अनुदानमा फलफुलका विरुवा

प्रत्येक २/२ वर्षमा गर्नुपर्दछ र  कृषक समुहले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको ३५ दिनभित्र नविकरण  गरिसक्नुपर्दछ ।

  • टोल मुचुल्का
  • नेपाली नागरिकताको फोटोकपि
  • जग्गाधनिको फोटोकपी
  • वडाको सिफारिस
  • कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको सिफारिस
  • व्यावसाय प्रमाणपत्र

श्री घरेलु तथा साना उघोग विकास, फिदिम पाँचथरमा गरिन्छ ।

सम्वन्धित गाउँपालिकाको कृषि सेवा केन्द्रमा गरिन्छ ।

दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६०  वर्ष  उमेर पूरा गरेपछी र अन्य  ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष  उमेर पूरा गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भताकाे रुपमा  नेपाल सरकारले ताेके बमाेजीमकाे  ज्येष्ठ नागरिक भता पाउनेछन् । तर VERSP MIS प्रणालीमा ५९ वर्ष पग्दा नै गरिसक्नु पर्दछ।