FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७।१०।२८ गते बसेको आठौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 02/18/2021 - 12:27 PDF icon आठोै बैठक २०७७।१०।२८.pdf

मिती २०७७।१०।१५ गते बसेको सातौ गाउँँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 02/01/2021 - 16:12 PDF icon साताै बैठक २०७७।१०।१५.pdf

मिती २०७७।०९।१५ गते बसेको गाउँँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/31/2020 - 16:36 PDF icon छैंटो बैठक २०७७।०९।१५.pdf

मिती २०७७।०८।१९ गते बसेको गाउँँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 12/22/2020 - 16:24 PDF icon पाँचाै बैठक २०७७।०८।१९.pdf

मिती २०७७।०७।२१ गते बसेको गाउँँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 12/22/2020 - 16:23 PDF icon चोैथो बैठक २०७७।०७।२१.pdf

मिती २०७७।०७।०५ बसेको गाउँँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 12/22/2020 - 16:15 PDF icon तेस्रो बैठक २०७७।०७।०५.docx.pdf

मिती २०७७।०६।१८ बसेको गाउँँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 12/22/2020 - 16:12 PDF icon दोस्रो बैठक २०७७।०६।१८.pdf

मिती २०७७।०५।१२ बसेको गाउँँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 12/22/2020 - 14:44 PDF icon पहिलो बैठक २०७७।०५।१२.docx.pdf