FAQs Complain Problems

०७९/०८०

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

गोलिया व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ॥

करार कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

खाता बन्द तथा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ॥

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/२३ गते बसेको एक्काइसौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०८०/८१ को वजेट वक्तव्य ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/८१ को वजेट वक्तव्य ।

दस्तावेज: