FAQs Complain Problems

८०-८१

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना॥

गाउँपालिका स्तरीय चिस्यान निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ॥

हिलिहाङ गाउँपालिकाको सूचना ।।।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ॥

प्रशासनिक भवन निर्माण बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ॥

सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

पोषण सुधारको लागि विपन्न समूदायका महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ॥

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१२/०७ गते बसेको चौधौं कार्यपालिका बैठक

दस्तावेज: