FAQs Complain Problems

७९-८०

वन डढेलो तथा आगलागी बाट बच्न हिलिहाङ गाँउपालिका वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको अनुरोध ॥

निशुल्क पशु विमा कार्यक्रमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

निशुल्क पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/११/०३ गते बसेको एघारौँ कार्यपालिका बैठक

हिउँदे अधिवेशन (१३ औँ गाँउ सभा) आव्हान सम्बन्धमा ॥॥॥

अ.न.मी पदको सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१०/२६ गते बसेको दशौँ कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१०/२४ गते बसेको नवौँ कार्यपालिका बैठक

हे.अ. तथा स्टाफ नर्स पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

दस्तावेज: