FAQs Complain Problems

७९-८०

हिलिहाङ गाउँपालिकाको पशुपंक्षी कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९

जागरुक उपभोक्ता ! जिम्मेवार बिक्रेता !!

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० को रातो किताब

Construction of HRM Trussed Building

आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा सहकारी संस्थाहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

छोटो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेद्‌वारहरूको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।