FAQs Complain Problems

७८-७९

Issuance of letter of intent of award the contract Constructon of hilihang durbar (pagoda)

भाद्र महिनाको आय विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

एकचेप्पा टंक खनालको घर हुँदै तमोर करिडोर जोडने सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा ट्याक ओपन सम्बन्धी दरभाउपत्रदाता छनौट गरिएको जानकारी सम्बन्धमा

भेरोसिल पहिलो मात्रा खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

UPGRADING ROAD OF HILIHANG 7 सम्बन्धी सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०७८।०७९ को हिलिहाङ गाउँपालिकाको स्विकृत स्थानिय दररेट

दस्तावेज: