FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जागरुक उपभोक्ता ! जिम्मेवार बिक्रेता !!

दस्तावेज: 

सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा सहकारी संस्थाहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

छोटो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेद्‌वारहरूको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

निर्वाचन खर्च सार्वजनिकिकरण सम्बन्धी सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

रोजगार सहायक तथा प्राविधिक सहायक विज्ञापन सूचना

सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा ।

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० मा हुने खरिद कार्यमा सहभागि हुन सूचिकृत हुने सुचना ।

दस्तावेज: