FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निःशुल्क पशु बीमा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिहरूको निवेदन सङ्कलन सम्बन्धी सूचना ।

हिलिहाङ गाउँपालिका गाउँ सभा (हिउँदे अधिवेशन) आव्हान सम्बन्धमा ।

दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ॥

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी पैंतीस(३५) दिने सूचना ॥

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

निशुल्क पशु विमा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना॥

अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना ॥