FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पोषण सुधारको लागि विपन्न समूदायका महिला समूह वा सहकारीहरुलाई विपन्न सदस्यहरुको आयआर्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

निशुल्क पशु विमा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना ॥

सूचना प्रकाशन गरिएको बारे ॥

विष्फोटक पदार्थ डिमोलिसन सम्बन्धी सूचना ।।

सहकारी संस्थाहरु तालिममा सहभागी भईदिने सम्बन्धमा ।।

वन डढेलो तथा आगलागी बाट बच्न हिलिहाङ गाँउपालिका वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको अनुरोध ॥

निशुल्क पशु विमा कार्यक्रमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

निशुल्क पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।