FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं १ र ५ को प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आहवानको सूचना।।

UPGRADING ROAD OF HILIHANG 7 (PACKG-1) सम्बन्धी सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको (दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।)

हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यक्रमको सूचना ।

Issuance of letter of intent of award the contract Constructon of hilihang durbar (pagoda)

एकचेप्पा टंक खनालको घर हुँदै तमोर करिडोर जोडने सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा ट्याक ओपन सम्बन्धी दरभाउपत्रदाता छनौट गरिएको जानकारी सम्बन्धमा

भेरोसिल पहिलो मात्रा खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।