FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायक तथा प्राविधिक सहायक विज्ञापन सूचना

सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा ।

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० मा हुने खरिद कार्यमा सहभागि हुन सूचिकृत हुने सुचना ।

दस्तावेज: 

कृषि तथा पशुपन्छी फर्म व्यवसाय दर्ता नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना!

वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !!!

पदाधिकारी सेवा सुविधाका लागि आवश्यक कागजात पठाइदिनु हुन । ( सबै वडा कार्यालयहरु)

दोस्रो गाउँसभाको पहिलो बजेट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा विक्रि वितरणमा रोक लगाइएको बारे । ( श्री सबै वडा कार्यालयहरु)

दस्तावेज: 

बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (श्री विषयगत शाखाहरु सबै)

दस्तावेज: