FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वर्षे फलफूलका विरुवा पठाइएको सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

करार सेवा पदपुर्ती सम्वन्धी सूचना ।

नयाँ वर्ष वि.सं. २०७७ सालको शुभकामना

दस्तावेज: 

स्थानिय तहको संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन ( LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।

कार्यपालिका वैठकमा उपस्थित भईदिने बारे ।