Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

वार्ड नं ६

वडा अध्यक्ष       कृष्णा वहादुर यवा लिम्बु

सम्पर्क नं.          

वडा सचिव      देवेन्द्र कटुवाल      

सम्पर्क नं.