Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

वार्ड नं ५

वडा अध्यक्ष       लक्ष्मी प्रसाद सुहाङ

सम्पर्क नं.          

वडा सचिव      नाराणा प्रसाद अाेझा     

सम्पर्क नं.