Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

वार्ड नं ३

वडा अध्यक्ष       मदन गाैतम

सम्पर्क नं.          

वडा सचिव            

सम्पर्क नं.