FAQs Complain Problems

Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

वार्ड नं ४

वडा अध्यक्ष : श्रीप्रसाद  िशगु

सम्पर्क नं. :   ९८४४६५३५९५      

वडा सचिव :    ित्रबिक्रम पाेखरेल

सम्पर्क नं. : ९८१४९२४९९१    

Ward Contact Number: 
९८१४९२४९९१