FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / योजना शाखा प्रमुख / आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
हिलिहाङ गाउँपालिकाे कार्यालय, पञ्चमी, पाँचथर
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि ।
  • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
  • आयोजनाको लागत अनुमान विवरण ।
  • उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय ।
  • आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका ।
  • खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजात ।
  • योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरी खिचिएको फोटो ।
  • योजनाको छाप ।
नमुना फाराम तथा अन्य: