FAQs Complain Problems

Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

योजना सम्झौता तथा कार्यादेश सम्बन्धमा ।

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / योजना शाखा प्रमुख / आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
हिलिहाङ गाउँपालिकाे कार्यालय, पञ्चमी, पाँचथर
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.  निर्णयहरु
२. स. को नागरिकताको प्रतिलिपि
३. प्राविधिक ल.र्इ.
४. जग्गा वा पानीको मुहान धनीको मन्जुरीनामाको कागजात
५. छाप

नमुना फाराम तथा अन्य: