FAQs Complain Problems

Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

ज्येष्ठ नागरिक भता कति उमेर पुगेकाले पाउनेछन् ?

दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले छाठी  वर्ष  उमेर पूरा गरेपछी र अन्य  ज्येष्ठ नागरिकले सतरी वर्ष  उमेर पूरा गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भताकाे रुपमा  नेपाल सरकारले ताेके बमाेजीमकाे  ज्येष्ठ नागरिक भता पाउनेछन् ।